Synen på personer med funktionsnedsättning har varierat mellan olika tidsepoker. Funktionsnedsättningar har tolkats som att det är familjens fel och Guds straff. Inom vissa kulturer är det än idag en skam att ha en funktionsnedsättning och personerna som lever med någon typ av funktionsnedsättning tvingas till husarrest. 

 


Hjulen snurrar, hjulen rullar...
/Rebecka/