Emma Hult - sportfåne, riksdagsledamot & idrottspolitisk talesperson för Miljöpartiet de gröna


8 MEDALJER! Det är på riktigt ett helt fantastiskt resultat av svenska truppen under Paralympics. Jag är både stolt och glad, samtidigt som jag inser att vi måste skapa bättre förutsättningar för svensk parasport och en jämställd svensk idrottsrörelse. Det borde vara en självklarhet och vinsterna skulle vara så många fler än bara antalet medaljer i Paralympics.

Vinsterna med ökad satsning på parasporten gäller även för samhället i stort. Vi veta att en person med funktionsnedsättning som tränar oftare är i arbete och behöver assistans i hälften så låg utsträckning, jämfört med en motsvarande person som tränar lite eller inte alls. I faktiska tal uppskattar Parasport Sverige att det samhällsekonomiska värdet kan vara i storleksordningen 100 000 kr per år och personer som tränar i högre utsträckning. Med andra ord är det en stor skillnad, som översatt till samhällsekonomiska värden innebär betydande belopp. Vi vet också att fysisk aktivitet leder till ett bättre psykiskt välmående. MEN, för mig handlar det inte bara om att förbättrade förutsättningar för svensk parasport ska generera samhällsekonomiska värden, utan för mig handlar det om rätten till fysisk aktivitet och allas rätt att kunna få delta i idrotts och föreningslivet, oavsett om du är en person med en funktionsnedsättning eller inte. 

Rätten till fysisk aktivitet avgörs på många platser i dag av om en anhörig har tid, ork och möjlighet att assistera. För många är det inte bara att hoppa på cykeln eller ta bussen. Att utöva idrott med en funktionsnedsättning kräver mycket mer än att bara ta sig till en träningsanläggning och utföra aktiviteten. 

Så, vad vill jag då att vi gör för att förbättra förutsättningarna till fysisk aktivitet och parasporten i Sverige? Jo, jag vill att vi ska:

- Stärka rätten till assistans, rätten till fysisk aktivitet ska inte avgöras av om du har en anhörig som har tid, ork och möjlighet att assistera eller inte.

- Anpassa färdtjänsten så att det går att åka till fritidsaktiviteter oavsett i vilken kommun du bor i och att du får ta med ditt idrottsspecifika hjälpmedel, så som tex en extra rullstol.

- Fixa en samlad bild om vilka anläggningar som är tillgänglighetsanpassade.

- Göra så att en större andel av de medel som går till idrotten framöver ska användas för att skapa bättre förutsättningar för svensk parasport, och skapa en jämställd svensk idrottsrörelse.

Alltför länge har parasporten behandlats som något separat från den svenska
idrottsrörelsen. Det syns i hur individers fri- och rättigheter systematiskt begränsas. I stället är mer resurser, ökade satsningar på att stärkta fri- och rättigheter en smart investering som jag vill att vi ska göra. För jag är övertygad om att idrottens kraft är så pass stark att den är till för alla.

/Emma Hult/