Tillgänglighetsgruppen är en arbetsgrupp inom Funktionsrätt Jönköpings län bestående av personer från olika funkisorganisationer. Gruppens uppgift är att bevaka den fysiska och kognitiva tillgängligheten för inne- och utemiljö. 

Hjulen snurrar, hjulen rullar...